Napredni Reiki

ReikiL

Ovo je Napredni Reiki Master kurs za one koji su zainteresovani da unaprede svoje Reiki znanje i veštine učenjem kako da kreiraju nove Reiki sisteme. Čak iako vas ne zanima stvaranje novih Reiki sistema, vaše veštine kao Reiki Mastera će se poboljšati dok radite sa simbolima i tehnikama iz ovog seminara.

Zašto kreirati nove Reiki sisteme? Zašto donositi nove energije? Sa toliko postojećih Reiki sistema, da li postoji potreba za više?

Da i ne. S jedne strane, tradicionalni Reiki nam je doneo i više nego dovoljno, za sve što nam treba, i stvarno nema potrebe za novim sistemima. U isto vreme, dostupnost različitih energija i sistema može biti divna stvar.
Svi su privučeni različitim stvarima i određenim energijama, simbolima, pa praksa može pružiti to „nešto“ specijalno praktičaru, što mu pomaže da dodje do sledećeg nivoa u svom razvoju. Na primer, neko koga privlače bajkovita bića, poput vila, može biti inspirisan da radi sa Reiki sistemom koja se zasniva na „bajkovitim“ energijama. Pored toga, Zemlja sada prolazi kroz mnoge promene, tempo života se ubrzava, te kanalisanje novih energija može biti od velike koristi u suočavanju sa ovim izazovima.

Svaka nova konfiguracija donosi dodatnu pozitivnu energiju primaocu. To je koncentrovani oblik lečenja. Tako da nova podešavanja pomažu podizanju vibracija i obezbedjuju dodatno lečenje, zato što nove energije rade sa nešto drugačijom frekvencijom vibracije i intencije, te proces isceljivanja može da traje kraće nego što bi to bio slučaj kod primenjivanja tradicionalnog Reiki sistema.


Teme obuke:
- Kreiranje novih sistema, prirpemni koraci.
- Načini dolaska “novih” energija.
- Kako kreirati simbole i alate za aktivaciju.
- Kako se povezati i prilagoditi novoj energiji.
- Kreiranje energosistema za konkretnu osobu.


Uslovi:
III stepen Reikija, kao neophodan minimum.

Dostupni metodi inicijacije

• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Grand Master Teacher
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija: 60 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS