Izdvajamo

Treca, cetvrta, peta dimenzija stvarnosti

Hits: 11565

dimenzije
O ČEMU JE TU REČ?
Kada govorimo o ezoterijskim temama kao što su "trodimenzionalna stvarnost", "uzdizanje u petodimenzionalnu svesnost" ili "podizanje vibracija", može da zvuči kao da objašnjavamo zaveru u filmu naučne fantastike.

Čak i za iskusnog duhovnog tragaoca, pokušaj da opiše nematerijalno rečima koje imaju smisla i da su razumljive drugoj osobi koja o tome nema pojma, ili tek ponešto zna, može biti zaista težak posao.

Kako bi bolje razumeli kako dimenzije funkcionišu i šta to znači da živite u trećoj, četvrtoj ili petoj dimenziji, moramo razmišljati o dimenziji kao o tački percepcije, a ne kao o nekoj destinaciji za putovanje.

Naš duh i svaka ćelija našeg tela oduvek su bili višedimenzionalni samo što je naša svesnost obučena da živi u ograničenjima i restrikcijama trodimenzionalne matrice.

Kao što znamo, ima stvari na ovom svetu koje postoje a koje ne vidimo. Vazduh postoji ali ga ne vidimo. Ultra-ljubičasti zraci postoje, ali ih ne vidimo. Mišljenja i osećanja postoje a ne vidimo ni njih. I kad razmišljamo o našoj spoljnoj stvarnosti pod ovim uslovima, lakše je shvatiti teoriju da mi egzistiramo, istovremeno u višedimenzionalnoj stvarnosti. Samo zato što nešto ne možemo da vidimo, ne znači da to nije tamo ili da se ne dešava.

Iskustvo ovih različitih dimenzija je ono iskustvo koje se povezuje sa temom o promeni, evoluciji u svesti o kojoj se toliko govori i koju neki ljudi tek počinju a neki je već neko vreme doživljavaju. Iako su naučna objašnjenja za ova iskustva i dalje malo nedefinisana, nesporno je da postoje nova otkrića na ovu temu, dakle otkrića koja se dešavaju ne samo na ličnom već i na naučnom nivou.

Prvo moramo istražiti šta su različite dimenzije i kako se mogu identifikovati.

TREĆA dimenzija je fizički / materijalni svet, ono što se može videti i dodirnuti. To je najgušća od svih dimenzija, i zato se energija ovde pojavljuje kao stvarna, čvrsta forma. U smislu našeg fizičkog tela, način na koji vidimo svet je, pomoću naših očiju. Budući da naše oči postoje u trećoj dimenziji, što znači da su fizička stvar koja se može videti i dodirnuti, one mogu videti samo druga trodimenzionalna svojstva ili objekte. Na primer, možemo videti samo boje koje postoje u ovoj dimenziji, ali to je samo deo boja koje zapravo postoje. U trećoj dimenziji vi vidite sebe kao poseban entitet u poređenju sa drugim ljudima i univerzumom. „Epiteti koje imam za sebe i koji definišu ko sam ja kao osoba su reči poput roditelj, žena, sin, moja profesija, vlasnik kuće itd. To je ono kako se prepoznajem u odnosu na druge.“

ČETVRTA dimenzija stvarnost - hodnik u petu dimenziju, svest počinje da se budi. Četvrta dimenzija, to su naše misli i ideje, tu je naš "ego". U ovoj dimenziji stvari su označene kao "dobro" i "loše", "ispravno" i "pogrešno" itd. Kako se svetlost svesti počinje buditi iznutra, vaš sistem verovanja treće dimenzije stvarnosti počeće da izgleda apsurdno. Možda ćete čak biti ljuti ili žalosni na društvo koje je implementiralo ove sisteme verovanja. Medjutim, u četvrtoj dimenziji, upoređivanje i presuda će još uvijek postojati uporedo sa tim što vas sada zanimaju više 'duhovne' teme. Na primer, možete sebe opisati kao "probudjeni" dok druge procenjujete kao "uspavani". Dakle, pažnja se preusmerila iz potreba u materijalnom svetu u potragu za znanjem i razumevanjem. „Mislim da je više znanja i bolje razumevanje ključ za moju ispunjenost.“

Većina ljudi postoji u ove dve dimenzije, trećoj i četvrtoj, gde nalazimo da mnogi još uvek sude i upoređuju (četvta dimenzija) stvari u trodimenzionalnim merama. Takođe, sasvim je moguće da istovremeno doživljavate sve tri dimenzije svesti. Na primer, uobičajeno je da neki aspekti (sistemi verovanja) i dalje budu ukorenjeni u 3D, dok su drugi aspekti ukorenjeni u višu, petu dimenziju. Isto tako, možemo imati puno prijatelja ili porodicu koji su još uvek ukorenjeni u treću dimenziju, a mi nalazimo da smo rezonantni sa peto-dimenzionalnom svesnošću. Važno je zapamtiti da jedan nije bolji od drugog. SVAKA DUŠA DOŽIVLJAVA SVOJE PUTOVANJE UZVIŠENJA U SAVRŠENOM VREMENU ZA NJU.

PETA dimenzija stvarnosti - jedinstvena svest, sve je jedno, a jedno je sve. Peta dimenzija je najnovija dimenzija koja nam postaje dostupna i tamo se svet može osetiti i doživeti na energetskom nivou. Na primer, jedno od iskustava Pete dimenzije je otvaranje srčane čakre. Umesto da čovek, u vezi nečega, doživlja "bes" ili "sreću" u smislu ideje koju je njegov um izgradio, zapravo oseća energiju emocije pre nego što ga označi kao bilo šta, ili ga imenuje. Kako se svest počinje još više buditi, ego pada, a presude počinju da nestaju. Shvatate da je mrak sveta direktan odraz senke koja i dalje postoji unutar vas. Više ne pokušavate da promenite svet, već ćete radije započeti da isceljujete sebe. Ljubav koja raste unutar vas počinje da se prevodi u saosećanje i razumevanje za spoljni svet. „Ljubav je jedino oružje koje zaista poseduje moć.“

Koncept multidimenzionalnosti je nov za mnoge od nas, ali samim otvaranjem mogućnosti za te teorije i koncepte, dozvoljavamo da iskustvo ovih stvari uđe u našu stvarnost. Važno je zapamtiti da smo svi na vlastitom pojedinačnom putovanju "pomeranja u svesnosti", i da ne postoji ispravno ili pogrešno mesto na kome bi neko trebao biti.
Možete se upoznati sa ljudima koji izgledaju potpuno uronjeni u fizički svet do tačke gde oni ne veruju ni u šta što ne mogu bukvalno videti ili dodirnuti, i to je u redu. Ili možete upoznati i osobe koje su doživele stvari poput astralnog putovanja, i možda su malo otvorenije za druge dimenzije, i to je u redu.

Um može samo da vidi i shvati za šta je spreman, pa kada primenimo ovo na sebe i na ljude s kojima se susrećemo, vidimo da niko ne greši u svom načinu percipiranja sebe i sveta. Svi smo na savršenom putu za nas, a samo vreme može reći kako će se ova tema "uzdizanja u 5D" probiti, ali ne mislim da sam sama kada kažem da je evolucija svesti u toku. Sa moje tačke gledišta, sve dok se ovo iskustvo ne oseti, ne može se zaista razumeti.

Tags: reiki