Izdvajamo

KARMA RODA

on on . Hits: 118

Oslobađanje od Rodovskog Tereta i Kreiranje Svetle Budućnosti

Energetski kanal "Karma Roda" daje pristup u razrešavanju duboko ukorenjenih porodičnih problema i karmičkih veza. Njegov uticaj seže do samih korena nasleđenih obrazaca i problema, nudeći šansu za slobodu i novi početak.

Karakteristike i delovanje Kanala "Karma Roda":

  1. Oslobađanje od Karme Predaka: Ovaj kanal se bavi karmičkim dugovima i obrazcima koji se prenose kroz generacije, oslobađajući vas tereta porodične prošlosti i omogućavajući kreiranje svetlije i zdravije budućnosti.
  2. Izvodi na Svetlu Stazu: Kanal ne samo da vas oslobađa od negativnih uticaja predaka već i aktivno vodi ka putu ličnog rasta i duhovnog razvoja, usmeravajući vas na put svetlosti i pozitivne transformacije.
  3. Sinhronizacija hemisfera mozga: Jedan od ključnih aspekata ovog kanala je uspostavljanje ravnoteže između leve i desne hemisfere mozga, što doprinosi boljem mentalnom zdravlju, kreativnosti i racionalnom razmišljanju.
  4. Raskidanje nepotrebnih veza: Efikasno uklanja veze koje više ne služe vašem najvišem dobru, bilo da su to emocionalni, mentalni ili karmički lanci.
  5. Izgradnja zdravih odnosa: Ovaj kanal nudi dubinsko razumevanje i veštine potrebne za izgradnju zdravih i podržavajućih međuljudskih odnosa.
  6. Oslobađanje od problema i bolesti: Nudi podršku u oslobađanju od nasleđenih bolesti i zaustavljanju rasta tumora, kao i od drugih fizičkih i psihičkih tegoba koje mogu biti rezultat porodičnih problema.

Za maksimalnu efikasnost ovog kanala, preporučuje se kombinovanje njegovog korišćenja sa meditacijom, introspekcijom i radom na ličnom razvoju. Aktivno se suočavajući sa porodičnim obrazcima i traumama, možete otvoriti put ka oslobađanju i stvaranju novog, zdravijeg životnog pravca.

Energetski kanal "Karma Roda" nudi jedinstvenu priliku da se suočite sa porodičnim nasleđem na zdrav i konstruktivan način, omogućavajući vam da prekinete ciklus ponavljanja problema i otvorite vrata za ispunjeniju i svetliju budućnost.

DETALJI O PODEŠAVANJU

Dostupni metodi podešavanja:
• Online (individualno)

Podešava:

Dragana Stašević, Učitelj duhovno energetskih metoda razvoja i oslobadjanja svesti.

Uz podešavanje se dobija detaljan priručnik kao i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 30,00 Eur