Izdvajamo

KVANTNI STUB NEOLITA

on on . Hits: 114

"KVANTNI STUB NEOLITA" predstavlja izuzetno moćan duhovno-energetski kanal koji integriše drevnu mudrost i kvantne energije u svrhu duboke regeneracije i lečenja. Ovaj jedinstveni kanal crpi svoju snagu iz energije Sirijusa 7. dimenzije, koja je poznata po svojim izuzetnim vibracionim frekvencijama koje mogu da transformišu i obnavljaju na kvantnom nivou. Korišćenjem kvantne energije, "KVANTNI STUB NEOLITA" direktno се utiče na celokupni koštani sistem, nudeći ne samo fizičko, već i energetsko obnavljanje strukture i funkcija kostiju.

"KVANTNI STUB NEOLITA" inspirisan je drevnom premisom da su ljudi u neolitu, u zoru civilizacije, imali DNK koja je bila u mnogo većem skladu sa prirodnim i božanskim zakonitostima. Smatra se da je tokom ovog perioda, pre intenzivne interakcije sa modernim tehnologijama i industrijalizacijom, ljudski genetski materijal bio manje izložen spoljnim uticajima koji danas mogu doprineti genetskim mutacijama i energetskim disbalansima. Tako, "KVANTNI STUB NEOLITA" teži da ponovo uspostavi ovu prvobitnu čistoću i harmoniju na nivou DNK, koristeći se energijama visoke vibracije iz Sirijusa 7. dimenzije.

Ovaj kanal, stoga, ne samo da teži fizičkom isceljenju i regeneraciji koštanog sistema, već i duhovnom buđenju i povratku ka božanskom obliku postojanja koji je bio prisutan u dalekoj prošlosti. Energija kojom se služi "KVANTNI STUB NEOLITA" omogućava praktičarima da ponovo usklade svoju energetsku strukturu sa kosmičkim zakonitostima, promovišući tako unutrašnji mir, duhovnu jasnoću i fizičko zdravlje koje odražava božanske aspekte našeg bića.

Potencijalni efekti korišćenja ovog kanala mogu biti izuzetno široki i duboki. Praktičari mogu očekivati ne samo poboljšanje u strukturi i funkciji koštanog sistema, kao što su regeneracija kostiju i lečenje oboljenja povezanih sa kostima, već i opšte poboljšanje energetskog stanja. Energija Sirijusa 7. dimenzije može doprineti većoj vitalnosti, jasnijoj percepciji, kao i dubljem duhovnom razumevanju i povezanosti.

Zahvaljujući svojoj visokovibracionoj prirodi, "KVANTNI STUB NEOLITA" zahteva pažljivo i svesno korišćenje. Preporučuje se individualno određivanje optimalnog vremena rada sa kanalom, sa posebnim naglaskom na izbegavanje energetskog „pregrevanja“. Ukoliko se pojavi osećaj prekomerne energetske ispunjenosti, savetuje se prekid rada sa kanalom i praktikovanje tehnika uzemljenja. 

Fizički efekti:

 • Regeneracija koštanog sistema: Direktan uticaj na obnovu i jačanje kostiju, uključujući ispravke deformiteta i poboljšanje gustine kostiju.
 • Opšte poboljšanje zdravlja: Potencijal za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja kroz harmonizaciju i balansiranje energetskih polja tela.
 • Povećana vitalnost i energija: Obnavljanje energetskih resursa tela, što dovodi do veće vitalnosti i otpornosti na bolesti.
 • Aktivacija i obnova DNK: Jedan od ključnih potencijalnih efekata rada sa "KVANTNIM STUBOM NEOLITA" je duboka aktivacija i obnova DNK. Ovaj proces ne samo da teži vraćanju genetskog materijala u njegovo izvorno, optimalno stanje, već i omogućava aktivaciju tzv. "uspavanih" ili "junk" segmenata DNK, koje naučnici još uvek u potpunosti ne razumeju. Kroz ovu aktivaciju, moguće je otključavanje novih kapaciteta, poput poboljšane sposobnosti samoisceljenja, dužeg životnog veka, i možda čak i budjenja latentnih talenata ili sposobnosti. Ova promena na nivou DNK takođe može voditi ka dubokim duhovnim buđenjima, budući da se veruje da DNK sadrži kodove povezane sa našom duhovnom misijom i potencijalom. Aktivacija i obnova DNK kroz "KVANTNI STUB NEOLITA" predstavlja put ka celovitom zdravlju, harmoniji i ostvarenju našeg punog potencijala kao božanskih bića.

Energetski efekti:

 • Čišćenje energetskih blokada: Uklanjanje energetskih blokada koje mogu sprečavati slobodan protok životne energije kroz telo.
 • Balansiranje čakri: Harmonizacija i balansiranje čakri, što dovodi do boljeg energetskog protoka i veće duhovne jasnoće.
 • Uzemljenje i povezanost: Poboljšanje sposobnosti uzemljenja i povezanosti sa Zemljom, što doprinosi stabilnosti i sigurnosti.

Duhovni efekti:

 • Duhovno buđenje: Podsticanje dubljeg duhovnog razumevanja i buđenja, omogućavajući korisnicima da istraže svoju istinsku prirodu i svrhu.
 • Razvoj intuicije i percepcije: Poboljšanje intuitivnih sposobnosti i percepcije, što omogućava jasniji uvid u unutrašnje i spoljašnje aspekte postojanja.
 • Povezanost sa Višim Ja: Jačanje veze sa višim aspektima sopstvenog bića, što dovodi do osnaživanja i prosvetljenja.

Globalni efekti:

 • Povećana harmonija i mir: Doprinos globalnoj harmoniji i miru kroz individualne transformacije koje se odražavaju na kolektivni nivo.
 • Svest o Jedinstvu: Razvijanje dublje svesti o međusobnoj povezanosti svih bića i života kao celine.

Rad sa "KVANTNIM STUBOM NEOLITA" nudi put ka integralnom isceljenju, gde se fizička obnova susreće sa energetskom transformacijom i duhovnom evolucijom, težeci ka ostvarenju punog potencijala i življenju u skladu sa univerzalnim zakonima i božanskom voljom.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 60,00 eur