Izdvajamo

DUBOKO PLAVA MAGLA

on on . Hits: 119

Kanal "DUBOKO PLAVA MAGLA" predstavlja moćnu energiju za unutrašnje čišćenje i obnavljanje. Ovaj energetski kanal nudi duboko pročišćenje od raznih negativnih uticaja i teškoća koje mogu biti deo nasleđa ili ličnog iskustva, kao što su porodične teškoće, sklonost ka nezdravim navikama ili bolestima.

Glavne karakteristike kanala "Duboko Plava Magla":

  • Oslobađanje od porodičnog nasleđa: Kanal pomaže u uklanjanju negativnih obrazaca i uticaja koji se prenose kroz porodično stablo, uključujući sklonosti ka bolestima ili nezdravim navikama.
  • Transformacija teških životnih okolnosti: Efikasan u izvlačenju pojedinaca iz teških životnih situacija kao što su zavisnosti, samoubistvo ili teški invaliditeti.
  • Obnova i Prosvetljenje: Kroz rad sa ovim kanalom, pojedinci mogu doživeti obnovu i transformaciju, dobijajući priliku za "drugi život" i novi početak.
  • Aktiviranje skrivenih sposobnosti: Kanal može otkriti i aktivirati skrivene kreativne i paranormalne sposobnosti, kao što su vidovitost i intuicija.
  • Harmonizacija prostora i okoline: Posebno je koristan u harmonizaciji prostora i anomalnih zona, kao što su zatvori ili mesta sa problematičnom omladinom.
  • Zaštita i Pročišćenje: Kanal nudi zaštitu od negativnih energetskih uticaja, uključujući one povezane sa teškim bolestima.
  • Obnova zapisa u Hronikama Akaše: Kroz rad sa ovim kanalom, dolazi do simboličkog 'prepisivanja' lične istorije u Hronikama Akaše, što omogućava osobi da započne novi životni put, oslobođen od prethodnih ograničenja i tereta.
  • Zaštita od negativnih magijskih uticaja: Kanal nudi zaštitu od negativnih magijskih uticaja, pomažući da se neutrališu neželjeni energetski efekti i stvori prostor za pozitivne promene.

"DUBOKO PLAVA MAGLA" predstavlja kanal koji omogućava duboko emocionalno i duhovno oslobađanje, pružajući podršku i zaštitu na putu ličnog rasta i razvoja. Ovaj kanal je posebno koristan za one koji teže unutrašnjoj transformaciji i žele da ostvare puni potencijal svoje duše i uma.

DETALJI O PODEŠAVANJU

Dostupni metodi podešavanja:
• Online (individualno)

Podešava:

Dragana Stašević, Učitelj duhovno energetskih metoda razvoja i oslobadjanja svesti.

Uz podešavanje se dobija detaljan priručnik kao i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 30,00 Eur