Izdvajamo

BOZANSKI GENOM

on on . Hits: 117

Uskladjivanje sopstvenog energetskog sistema sa Izvornim Božanskim stanjem. Ovaj moćni duhovni kanal omogućava duboku harmonizaciju vaših suptilnih tela i energetskog sistema sa Božanskim standardom i Božanskim genomom, nudeći holistički pristup vašem duhovnom i fizičkom zdravlju.

Ključne karakteristike i prednosti:

  • Celoživotno usklađivanje: Kanal deluje na celokupni energetski sistem, uključujući sva suptilna tela, usklađujući ih sa izvornim božanskim energetskim obrascima.
  • Poboljšanje zdravlja i imuniteta: Redovna upotreba kanala značajno poboljšava opšte zdravlje i povećava imunitet.
  • Intuitivna energetska inteligencija: Kanal poseduje sposobnost da intuitivno identifikuje i ispravlja energetske blokade i disbalanse, usmeravajući vas ka potrebnim životnim lekcijama i duhovnim uvidima.
  • Automatski i individualni režim: Kanal autonomno funkcioniše bez potrebe za specifičnim programiranjem ili podešavanjima, prilagođavajući se individualnim potrebama praktičara.
  • Fokusirana energetska korekcija: Po želji, možete usmeriti kanal da se posebno fokusira na određena suptilna tela ili čakre, ubrzavajući manifestaciju željenih promena.
  • Sigurnost i efikasnost: Optimalno vreme korišćenja kanala je 20 minuta svaki drugi dan, sa maksimalnim trajanjem od 30 minuta, kako bi se izbeglo preopterećenje energetskog sistema. Ovo je stroga preporuka.
  • Osećaj potpune harmonizacije: Kada kanal potpuno harmonizuje vaš energetski sistem, osetićete to, energija će se osećati ravnomerno, bez izdvajanja određenih delova i "iskrivljenja" u vašem bio polju. Tada se stalni rad sa kanalom Izvorni Božanski Energetski Sistem može obustaviti i vraćati se radu sa njim samo po potrebi.

IZVORNI BOŽANSKI ENERGETSKI SISTEM vodi duhovnom napretku i zdravom životu, omogućavajući vam da postignete i održavate stanje unutrašnje i spoljašnje harmonije.

Energija se može primenjivati kako za sebe, tako i za pomoć drugima, kako kontaktno, tako i na daljinu.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 60,00 eur

Napomena: Ovaj energetski sistem zamišljen je kao metoda nege koja može poboljšati sve preporuke koje vam lekar da.
Nije predviđen da se koristi umesto medicinske nege. Molim vas da budete mudri i da koristite pomoć medicinskih stručnjaka.